Polska Platforma Producentów Turbin Wiatrowych:

- zrzesza producentów turbin wiatrowych w Polsce
- reprezentuje branżę wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz ośrodków naukowo – badawczych
- opiniuje i doradza w zakresie programów rozwojowych sektora produkcji energii wiatrowej
- inspiruje i propaguje rozwój innowacyjnych technologii i technik pozyskiwania energii wiatru
- współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branżowymi w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań na rzecz rozwoju sektora turbin wiatrowych
- prowadzi i wspiera działalność wydawniczą, informacyjną, wystawową, konferencyjną
- organizuje działalność szkoleniową